AKO FUNGUJE Biorezonancia?

Biorezonančná metoda BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 25 rokov v medicíne a viac ako 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí podobne ako napr. homeopatia, akupunktúra a iné metody prírodného liečiteľstva do oblasti tzv. "alternatívnej medicíny".

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie - teda i všetky bunky, časti tela, ale tiež aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku.

BUNKY SPOLU KOMUNIKUJÚ

Žijeme v období komunikácie a informácií. Je na čase, aby sme si uvedomili, že telo môže spoľahlivo fungovať a regulovať procesy len vtedy, keď v ňom prebieha správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom "svetelných bleskov" (vyžarovaním fotónov) - vymieňajú si informácie cez určité frekvencie.

Zaťažujúce vplyvy, alebo substancie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami. V zdarvom tele funguje táto výmena bez prekážok. Tak môže každá bunka, prípadne každá časť tela splniť svoju úlohu.

Pokiaľ telo ovplyvňujú rušivé substancie, vplyvy ( jedy, vírus, baktérie atď.), alebo zaťažujúce žiarenie, tie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.

NARUŠENIE BUNKOVEJ KOMUNIKÁCIE

Pokiaľ je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež zťažená ich práca, čo sa môže rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch existenciálnej orientácie (duševného stavu), poklesu výkonnosti, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi symptómami.

Symptómy sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaké slabé miesto existuje (často to býva podmienené aj dedičnosťou).

ZISŤOVANIE ZÁŤAŽE POMOCOU BIOREZONANCIE

Mimobunková tekutina ľudského tela nie je len vyživoavcím médion buniek, slúži tiež ako "zvláštna skládka odpadu" pre zaťažujúce látky v prípade, pokiaľ sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň/žlčník, obličky, črevo, atď. preťažené. Keďže voda je okrem toho optimálnym registrom informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre laboratórne metódy ľahko prístupná.

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť takéto záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované. Prístroj BICOM tu ponúka cennú pomoc. Takto môžeme v mnohých prípadoch zistiť, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným problémom (napr. baktérie, vírusy, elektrický smog, materiály používané v stomatológii, alergény atď.)

Mám záujem o terapiu